Ponadto opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z §6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Wraz z zapytaniem ofertowym prosimy o przesłanie jak najdokładniejszych informacji o Państwa obiekcie.