Systemy zasysające dym

Ochrona i zabezpieczenie przed pożarem zawsze miały ogromne znaczenie. Pożar, jako zjawisko niekontrolowane, nigdzie nie jest mile widziane. Również towarzyszący mu dym oraz produkty spalania są najbardziej niepożądanym gościem różnego typu pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu, jak serwerownie, pomieszczenia komputerowe, ETO itp. Gdy pojawia się ogień wyrządza on straty materialne, powoduje przestoje w pracy urządzeń i wstrzymuje procesy technologiczne. Niejednokrotnie przyczyną strat i zniszczeń nie pozostaje jedynie ogień, ale również nieodpowiednio dobrany system detekcji lub system gaśniczy. Istnieją takie przestrzenie, które wymagają zabezpieczenia specjalnymi systemami nadzoru przed pożarem. Takim systemem jest ssący system bardzo wczesnej detekcji dymu – system zasysający dym.

titanus-bosch

Zasysające systemy detekcji pożaru są aktywnymi urządzeniami detekcyjnymi, które w sposób ciągły pobierają próbki powietrza z nadzorowanego pomieszczenia za pomocą wentylatora zasysającego i transportują je przez układ rur do modułu detekcyjnego. Systemy zasysające znajdują szczególne zastosowanie gdy wymagana jest najwyższa czułość detekcji lub w obiektach, w których punktowe czujki dymu nie mogą być użyte ze względu na trudne warunki otoczenia. Przykładem mogą być bardzo wysokie pomieszczenia jak magazyny wysokiego składowania, jak również obszary o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza np. obiekty przemysłowe lub wysypiska śmieci. Również względy estetyczne mogą decydować o instalacji systemów aspiracyjnych, gdy wymagane jest pełne ukrycie instalacji np. w przestrzeni sufitu podwieszonego lub w szkielecie systemowych ścian i dachów przeszklonych, gdzie rurarz może być całkowicie ukryty. W ochronie maszyn i rozbudowanych instalacji technologicznych, systemy aspiracyjne wykazują szczególna przewagę nad czujkami punktowymi, ponieważ umożliwiają aktywne pobieranie próbek powietrza z różnych niedostępnych miejsc bez uzależnienia detekcji od konwekcyjnego ruchu zadymionego powietrza. Innym klasycznym zastosowaniem dla systemów zasysających jest zabezpieczanie pomieszczeń technicznych, serwerowi i central telefonicznych, gdzie wymagana jest możliwie najwcześniejsza detekcja zagrożenia pożarowego przy utrudnionym dostępie i detekcji przez silną mechaniczną wentylację. Inne aplikacje, w których najlepszym sposobem ochrony jest pobieranie próbek powietrza i transportowanie ich w celu detekcji do odległego detektora są cleanroomy, stacje trafo i magazyny głębokiego mrożenia.

schemat-titanus

Budowa modułowa

Detekcja dymu w zasysanym powietrzu wykonywana jest przez modułowy detektor. Konfiguracja oraz montaż modułów detekcyjnych w detektorze wykonywany jest bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Zmiany nastaw dokonuje się przez przestawienie przełączników i zworek, a podłączenia przewodów systemowych wykonywane są wygodnymi kablami taśmowymi. Moduły detekcyjne dostępne są w kilku wersjach, o czułościach sięgających 0,05%/m. W ten sposób możliwe jest odpowiednie zestawienie właściwego detektora, o parametrach dokładnie dopasowanych pod kątem planowanego zastosowania.

Układy rurarzu

Możliwe układy i długości sekcji rur określone są szczegółowo w instrukcji instalacji. Maksymalny zasięg rur może wynosić 180 m dla każdego z modułów detekcyjnych, a detektor wyposażony w dwa moduły może chronić do 760 m2. Kalibracja średnic otworów zasysających jest wyjątkowo prosta dzięki zastosowaniu gotowych folii-naklejek precyzyjnie kalibrujących średnice wcześniej wykonanego dużego otworu.

Bezpośrednia praca w pętli esserbus® i esserbus® Plus

Detektory Titanus pracują bezpośrednio w pętlach dozorowych esserbus® i esserbus® Plus systemów sygnalizacji pożaru Esser, komunikując się z nadrzędnymi centralami IQ8Control. Zasilanie powinno pochodzić z buforowego zasilacza zgodnego z PN EN 54-4. Konfiguracja i obsługa możliwa jest zdalnie poprzez program instalatora Tools8000 oraz menu centrali. Dla uruchomienia nie wymagane jest specjalistyczne programowanie, dedykowane narzędzia programowe, czy specjalistyczny interfejs komunikacyjny. Titanus współpracuje bezpośrednio z centralami IQ8Control, z których menu można w prosty sposób włączać, blokować i resetować sygnały z detektora. Indywidualne wejścia/grupy można przypisać do każdego modułu detekcyjnego, a także do poszczególnych sygnałów alarmu i usterki, które zgłaszać może moduł. Dzięki temu każda sekcja rur zasysających może być indywidualnie nadzorowana pod kątem alarmu i usterki.

tit-ssp
bud-tit

Zastosowanie systemów zasysających

System zasysający znajduje zastosowanie w różnego rodzaju obiektach. Oto kilka przykładów jego stosowania:

 • atria,
 • serwerownie,
 • pomieszczenia ETO,
 • pomieszczenia central telefonicznych,
 • kościoły,
 • zabytki,
 • muzea,
 • archiwa,
 • biblioteki,
 • magazyny wysokiego składowania,
 • mroźnie,
 • pomieszczenia segregacji odpadów,
 • i wiele innych.

Zastosowanie systemu zasysającego do nadzorowania przestrzeni głównej oraz podpodłogowej w serwerowni:

podloga

Nadzorowanie skrzyni klimatyzacyjnej lub kanału wentylacyjnego oraz zasada instalowania urządzenia:

klima

Nadzorowanie indywidualnych urządzeń:

serwery

Nadzorowanie przestrzeni w zabytkach i obiektach sakralnych:

gzyms

Nadzorowanie przestrzeni atrium:

atrium

Ochrona regałów wysokiego składowania:

regaly

Nadzorowanie wysokich przestrzeni, np. magazynów:

magazyn

Nadzorowanie szybów windowych:

winda

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.