Wykonujemy Scenariusze Pożarowe działania systemów technicznych na wypadek pożaru, wraz ze szczegółową matrycą sterowań.

Zgodnie z § 4.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) dla obiektu budowlanego należy opracować scenariusz, który określi szczegółowe algorytmy sterowań i współdziałania systemów technicznych i przeciwpożarowych w budynku na wypadek pożaru, jak również przebieg ewakuacji i zachowania się osób przebywających w budynku.

W tym wypadku, mając na uwadze ww. przepis, Inwestor w procesie budowlanym ma obowiązek sporządzania takiego dokumentu, jakim jest Scenariusz Pożarowy.