Oferujemy Państwu usługę w zakresie profesjonalnych odbiorów systemów i instalacji przeciwpożarowych oraz doradztwa technicznego. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, specjalistami ochrony przeciwpożarowej przeprowadzimy odbiór w imieniu Inwestora każdej instalacji zgodnie ze wskazaną normą projektową.

Bardzo często zdarzają się przypadki, że wykonane niezgodnie z przepisami, wręcz bez poszanowania obowiązującej wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej instalacje…. przechodzą pomyślnie odbiór, a dopiero późniejsza ich eksploatacja stwarza narastające problemy. Zarówno problemy funkcjonalno-techniczne, jak i finansowe. Z ramienia Inwestora lub Generalnego Wykonawcy przeprowadzimy audyt każdego z systemów.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.