Uprawnienia w zakresie F-Gazów!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uzyskaniu certyfikatów dla personelu nr FGAZ-O/27/00370/16 oraz dla przedsiębiorców nr FGAZ-P/27/0168/16 w zakresie "Systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic" na podstawie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). Certyfikat dla personelu wymagany jest [...]