Loading...

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Nasza firma wykonuje projekty techniczne Stałych Urządzeń Gaśniczych-Gazowych (SUG-G tzw. gaszenie gazem) w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku krajowym jak i zagranicznym, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Atest PZH). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy sygnalizacji pożarowej

Wykonujemy projekty techniczne systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (certyfikaty CNBOP-PIB lub CPD, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP, ATEX). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy oddymiania grawitacyjnego

Wykonujemy projekty techniczne systemów oddymiania grawitacyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wykonujemy dokumentację projektową dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy zasysające dym

Ochrona i zabezpieczenie przed pożarem zawsze miały ogromne znaczenie. Pożar, jako zjawisko niekontrolowane, nigdzie nie jest mile widziane. Również towarzyszący mu dym oraz produkty spalania są najbardziej niepożądanym gościem różnego typu pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu, jak serwerownie, pomieszczenia komputerowe, ETO itp.

Czytaj więcej

Montaż i serwis urządzeń

Świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa zaprojektowanych przez nas lub przez inne firmy instalacji przeciwpożarowych. Dysponujemy solidnym zapleczem technicznym i sprzętowym do ww. realizacji. Doświadczenie z całego procesu budowlanego zaowocuje solidnie wykonaną instalacją przeciwpożarową, gwarantującą bezpieczeństwo dla użytkownika.

Czytaj więcej

Usługi eksperckie, doradztwo techniczne

Oferujemy Państwu usługę w zakresie profesjonalnych odbiorów systemów i instalacji przeciwpożarowych oraz doradztwa technicznego. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, specjalistami ochrony przeciwpożarowej przeprowadzimy odbiór w imieniu Inwestora każdej instalacji zgodnie ze wskazaną normą projektową.

Czytaj więcej

Scenariusze pożarowe

Wykonujemy Scenariusze Pożarowe działania systemów technicznych na wypadek pożaru, wraz ze szczegółową matrycą sterowań.

Czytaj więcej

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Ponadto opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z §6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Czytaj więcej

Firma POŻ-INSTALACJE

Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami, pracownikami Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, jak również z Rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Specjalistami ochrony przeciwpożarowej oraz producentami zabezpieczeń i systemów przeciwpożarowych.

Naszą wizytówką jest projektowanie systemów przeciwpożarowych: głównie stałych urządzeń gaśniczych gazowych (na gaz FM-200®, INERGEN®, NOVEC®), systemów sygnalizacji pożarowej (na podzespołach takich producentów jak: ESSER by Honeywell, POLON-ALFA, BOSCH, SCHRACK itd.) oraz systemów oddymiania (m.in. na podzespołach producentów D+H, MERCOR).

Bezpieczeństwo odgrywa priorytetową rolę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń, budynków i innej infrastruktury towarzyszącej człowiekowi. Obostrzenia formalno-prawne i ogromny nacisk instytucji na całym świecie na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia we wszelkich sferach działalności, stwarza możliwości spokojnego działania i gwarancję pewnej przyszłości. W wielu przypadkach to nie prawo, lecz zdrowy rozsądek, odpowiedzialność i doświadczenie przesądza o decyzji instalacji systemów bezpieczeństwa, w tym systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z głównych i zarazem podstawowych jej dziedzin, w aspekcie bezpieczeństwa budynków. W ostatnich latach, wraz z postępem i rozwojem techniki budowlanej, wyposażenia budynków, a co za tym idzie zwiększoną wartością materialną w nich zawartą, nastąpił postęp technologiczny i mentalny w urządzeniach przeciwpożarowych. Nastąpiły znaczące zmiany w przepisach regulujących wymagania przeciwpożarowe oraz wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, a co najważniejsze zmieniło się podejście inwestorów, projektantów i instalatorów do tych zagadnień.

Jesteśmy firmą o specjalności inżynieryjno-projektowej z dziedziny systemów i instalacji przeciwpożarowych. Zajmujemy się projektowaniem:

systemów sygnalizacji pożarowej,
stałych urządzeń gaśniczych gazowych,
systemów sterowania urządzeń gaśniczych wodnych (np. mgła wodna, tryskacze),
systemów detekcji wczesnych pożarów tlewnych (silosy z biomasą, układy nawęglania w elektrociepłowniach, składowanie śmieci i odpadów itp.),
systemów wczesnej detekcji dymu (systemy zasysające lub inaczej nazywane aspiracyjnymi)
dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
systemów oddymiania grawitacyjnego.

Zajmujemy się również doradztwem technicznym na każdym etapie procesu budowlanego – przygotowujemy pełną dokumentację na etapie przetargu jak również pełnimy nadzory na budowie:

nadzór autorski,
nadzór inwestorski nad obcym projektem.

Opracowujemy pełen zakres dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

scenariusze działania systemów technicznych w czasie pożaru wraz z matrycą sterowań,
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
warunki ochrony przeciwpożarowej,ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych,
opinie techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Aktualności

Warsztaty projektowe BOSCH

24 października, 2013|Categories: Aktualności|

Warsztaty projektowe poświęcone aktualnym trendom w projektowaniu systemów zabezpieczeń, na przykładzie nowych rozwiązań marki Bosch Security Systems odbyły się w [...]

Szkolenie ESSER by Honeywell

12 września, 2013|Categories: Szkolenia|

11-12 września 2013r. szkolenie w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz stałych urządzeń gaśniczych (SUG) dla obiektów przemysłowych. Użyte logo [...]

OGÓLNOPOLSKA EDYCJA KONGRESU POŻARNICTWA 2013

25 lipca, 2013|Categories: Aktualności|

Również w tym roku uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa, który odbył się w Centrum Naukowym Kopernik w Warszawie [...]

Szkolenie w CNBOP-PIB

17 kwietnia, 2013|Categories: Szkolenia|

W dniu 17.04.2013r. przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w roli prelegenta w szkoleniu z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych organizowanym przez [...]

Wyświetl więcej aktualności

Nasi Klienci