Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Nasza firma wykonuje projekty techniczne Stałych Urządzeń Gaśniczych-Gazowych (SUG-G tzw. gaszenie gazem) w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku krajowym jak i zagranicznym, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Atest PZH). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy sygnalizacji pożarowej

Wykonujemy projekty techniczne systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (certyfikaty CNBOP-PIB lub CPD, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP, ATEX). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy oddymiania grawitacyjnego

Wykonujemy projekty techniczne systemów oddymiania grawitacyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Wykonujemy dokumentację projektową dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO w oparciu o nowoczesne rozwiązania, spełniające wszystkie przepisy obowiązujące na terenie Polski (Aprobata Techniczna, certyfikaty CNBOP-PIB lub ITB, Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB). Wykonujemy zarówno projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Czytaj więcej

Systemy zasysające dym

Ochrona i zabezpieczenie przed pożarem zawsze miały ogromne znaczenie. Pożar, jako zjawisko niekontrolowane, nigdzie nie jest mile widziane. Również towarzyszący mu dym oraz produkty spalania są najbardziej niepożądanym gościem różnego typu pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu, jak serwerownie, pomieszczenia komputerowe, ETO itp.

Czytaj więcej

Montaż i serwis urządzeń

Świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa zaprojektowanych przez nas lub przez inne firmy instalacji przeciwpożarowych. Dysponujemy solidnym zapleczem technicznym i sprzętowym do ww. realizacji. Doświadczenie z całego procesu budowlanego zaowocuje solidnie wykonaną instalacją przeciwpożarową, gwarantującą bezpieczeństwo dla użytkownika.

Czytaj więcej

Usługi eksperckie, doradztwo techniczne

Oferujemy Państwu usługę w zakresie profesjonalnych odbiorów systemów i instalacji przeciwpożarowych oraz doradztwa technicznego. Dysponując wysoko wykw