W dniu 17.04.2013r. przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w roli prelegenta w szkoleniu z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych organizowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Użyte logo stanowi zastrzeżony znak instytucji CNBOP-PIB i zostało użyte jedynie w celach informacyjnych.