W dniach 16-19 września 2014 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie, odbyło się kolejne szkolenie obejmujące projektowanie, instalowanie i konserwację z zakresu stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Użyte logo stanowi zastrzeżony znak instytucji CNBOP-PIB i zostało użyte jedynie w celach informacyjnych.