11-12 września 2013r. szkolenie w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz stałych urządzeń gaśniczych (SUG) dla obiektów przemysłowych.

Użyte logo stanowi zastrzeżony znak towarowy firmy ESSER by Honeywell i zostało użyte jedynie w celach informacyjnych.