W dniu 5 grudnia 2012r. przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w szkoleniu dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów oddymiania grawitacyjnego firmy D+H. Szkolenie obejmowało również zagadnienia związane z systemem sygnalizacji pożarowej DF6000, oferowanym przez D+H.Uzyskany certyfikat uprawnia nas do projektowania i instalowania systemów oddymiania grawitacyjnego na podzespołach D+H.

Użyte logo stanowi zastrzeżony znak towarowy firmy D+H i zostało użyte jedynie w celach informacyjnych.